X ثبت نام داوران، مربیان و هنرجویان در سایت انگلیسی ثبت نام نمایندگان ایران در سایت انگلیسی اعضای تایید شده اعضای ثبت نام شده نمایندگان کشور ایران گالری
 
زبان انگلیسی
ورود اعضا / ثبت نام
عضویت های ما در سازمان ها خوش آمدید آخرین اخبار
   
 وب سایت ICSSPE CIEPSS
 ثبت فدراسیون در آلمان
 ثبت انجمن در آلمان
 
     
  عضوهای ثبت شده در فدراسیون جهانی دفاع شخصی و سلاح های سرد و هنرهای فردی

 
     
     
  به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید

   
 
  
     
  1396/04/30
برگزاری دوره ارتقاء دان یک الی چهار ، داوری درجه یک ، دو و سه ، مربیگری عملی درجه یک ، دو و سه ، مربیگری تئوری درجه سه در تاریخ 30 تیر ماه 1396

1396/04/30
برگزاری دوره ارتقاء دان یک الی چهار ، داوری درجه یک ، دو و سه ، مربیگری عملی درجه یک ، دو و سه ، مربیگری تئوری درجه سه در تاریخ 30 تیر ماه 1396


  ثبت نام مربیان، داوران و هنرجویان متقاضی مدرک فدراسیون جهانی دفاع شخصی و سلاحهای سرد و هنرهای فردی
 
      
آیین نامه و اساسنامه W.F.S.A.P.A

   آیین نامه و اساسنامه را از وب سایت بخوانید
 
   آیین نامه    اساسنامه
 
   تاریخچه سبک

   سبک دفاع شخصی و سلاح های سرد
 
   برای مطالعه تاریخچه کلیک کنید
 
عضوهای رسمی فدراسیون در سایت انگلیسی W.F.S.A.PA
 
مشاهده نمایندگان ایران
ثبت نام نمایندگان ایران