از مرورگر بسیار قدیمی برای مشاهده این سایت استفاده میکنید. این سایت از آخرین تکنولوژی های وب استفاده میکند. لطفا مرورگر خود را به آخرین نسخه بروزرسانی کنید.

تلفن: ۳۳۰۳۱۲۲۸-۰۲۱
دورنگار: ۳۳۷۱۲۲۳۳-۰۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۴۴۶۴۰
تلفن: ۳۳۰۳۱۲۲۸-۰۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۴۴۶۴۰
دورنگار: ۳۳۷۱۲۲۳۳-۰۲۱
فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و هنرهای فردی

فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و هنرهای فردی - وب سایت رسمی فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و هنرهای فردی. منبع رسمی خبرهای فدراسیون

  • فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و هنرهای فردی
  • فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و هنرهای فردی
  • فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و هنرهای فردی

عضویت های فدراسیون

شورای بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی در برلینانجمن جهانی دفاع شخصیکمیته جهانی هنرهای رزمیسازمان بین المللی دفاع شخصیجوجیتسو ژاپنجوجیتسوانجمن بین المللی اطلاعات ورزشیاتحادیه انجمن های بین المللیکمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

عضوهای فدراسیون

موسسه جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و هنرهای فردی (وفا)بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلادمدرسه علمیه دارالسلام