مسابقات مبارزات نانچاکو در شهریور ماه 1396

مسابقات مبارزات نانچاکو در شهریور ماه 1396
1396/7/16
مسابقات کشوری مبارزات نانچاکو در شهریور ماه سال 1396 در مجموعه ورزشی شهید معتمدی