مهدی جدیدی

مهدی جدیدی
هنرجو
کشور
ایران ایران
استان
مرکزی
تاریخ عضویت
1401/10/10
استاد
Mojtaba Zohrevand
کد عضویت در فدراسیون
0830301016