علیرضا تکلیمی

علیرضا تکلیمی
مربی درجه سه
کشور
ایران ایران
استان
تهران
تاریخ عضویت
1401/7/19
استاد
Mohammad Afshar
کد عضویت در فدراسیون
083230975