شمشیر

جنس اندازه کاربرد
فولاد ۸۰ سانتی متر اجرای حرکات آموزشی فرمها
شمشیر فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد