آیین نامه

فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد از سال 1379 با مجوز رسمی سازمان تربیت بدنی و کارشناسان سازمان در فدراسیون ورزشهای همگانی تا سال 1385 فعالیت می کرده و از سال 1386 با نظر کمیته بررسی و ساماندهی سبکهای رزمی پیرو صورتجلسه ای از سوی سازمان تربیت بدنی زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی به فعالیت خود ادامه می دهد این سبك از بدو تشكیل تصمیم بر آن داشته كه دفاع شخصی را به صورت حركت عمومی به مردم ارائه نماید و همواره سعی نموده تا تكنیكها و وسایل آموزشی را كه مورد استفاده قرار می گیرد طوری طرح ریزی نماید تا همه افراد جامعه از هر قشری بتوانند از این وسایل و تكنیكها استفاده مطلوب نمایند.
در حال حاضر در كلیه ورزشهای رزمی دفاع شخصی یا وسایل دفاعی مورد استفاده قرار می گیرد اما نحوه كاركرد آنها مخصوص افراد رزمی كار بوده و تنها كسانی كه مدتی در ورزش رزمی فعالیت كرده باشند می توانند استفاده نمایند اما سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد با شیوه نوینی كه در امر آموزش به وجود آورده برای هر رده سنی و از هر جنسیتی كه باشند می توانند قابلیت اجراء تكنیكهای دفاعی را داشته باشند لازم به ذكر است كلیه تكنیكها و مراحل آموزش متعلق به ایران بوده و با سرافرازی تمام آن را به كشورهای دیگر به عنوان سبكی نوین معرفی نموده است.
یكی ازكارهای مفیدی كه سبك تا كنون در سطح ایران برای هنرجویان انجام داده است این است كه مراحل آموزشی را به تفكیك فیلم برداری نموده و به صورت سی دی و یا فیلم آموزشی در اختیار هنرجویان قرار داده است و همچنین وسایلی كه سبك در اختیار هنرجویان قرار می دهد وسایلی می باشد كه هیچگونه خطری برای هنرجو نداشته و همه وسایل بعد ازكارشناسی از طریق سبك تولید و در اختیار همگان قرار می دهد.
لازم به ذكر است تنها سبكی كه رشتهای مختلف ورزشی در كنار یكدیگر فعالیت می نمایند سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد می باشد چرا كه تمامی رشته های رزمـی و غیر رزمی نیاز به این گونه دفاع شخصـــی و وسایل دفاعــی چون نانچاكو، چوب و غیره را دارند.
به همین لحاظ سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد جهت هماهنگی های لازم درامر آموزش و امور فنی بین تمامی نمایندگان، مربیان و هنرجویان دستور العملهای فنی را تدوین نموده و در اختیار هیئتها و نمایندگان قرار داده تا از مراحل مقدماتی تا مربیگری اطلاعات لازم را داشته و هنرجویان را به طور صحیح تحت آموزش قرار دهند.

شرایط و نحوه ارتقاء كمربند سفید تا مشكی دان 10

کمربند زرد

وسیله آموزش: نانچاكو
هدف آموزش: اجرای 60 تكنیك نانچاكو كه حكم الفبای نانچاكو را دارد و در پایان هنر جو قادر خواهد بود نانچاكو را در اطراف خود هدایت یا مهار كند.
مدت آموزش: 3 ماه به طوریكه هنرجو همگام با كلاس حركت كند.
كیفیت آزمون: اجرای 60 تكنیك انفرادی نانچاكو در زمان زیر 2 دقیقه بطوریكه هر تكنیك یكبار زده شود.
آمادگی جسمانی: در این رده كمربند انگشتان دست و مچ و بازو و كتف از آمادگی خوبی برخوردار میشود.
دفاع شخصی: اجرای 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن مچ دست.

کمربند سبز

وسیله آموزش: نانچاكو
هدف آموزش: اجرای 5 كاتا نانچاكوتك، كه هنرجو بعد از به پایان رساندن این دوره كاربردی قادر خواهد بود در مبارزات و یا نمایشهای نانچاكو هنر نمایی نماید و در آن شكل منطقی پیدا كند در این دوره سرعت عمل فرد بالا رفته و ازنانچاكو بعنوان یك وسیله دفاعی می تواند استفاده نماید.
مدت آموزش: 3 ماه به طوریكه هنرجو همگام با كلاس حركت نماید.
كیفیت آزمون: اجرای 5 كاتا نانچاكوتك مربوطه همراه با قدرت و سرعت منطقی در زوایای ذكر شده در كاتاها.
آمادگی جسمانی: در این مقطع از تمرینات عضلات پا و دست رو به انعطاف رفته و از سرعت عمل خاصی برخوردار می شود.
دفاع شخصی: اجرای 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن یقه.

کمربند قرمز

وسیله آموزش: نانچاكو 2 تایی
هدف آموزش: اجرای تكنیكهایدوفکری نانچاکو و 5 كاتا دوبل نانچاکو كه هنرجو بعد از آموختن موارد یاد شده قادر خواهد بود همزمان با هر دو دست خود از نانچاكو استفاده نماید و همچنین توانایی آنرا پیداد كرده است كه در حمله ها و یا دفاع عكس العمل سریعتری از خود نشان دهد و انعطاف بدن در این دوره در حد خوبی بالا خواهد بود.
كیفیت آموزش: 4 ماه به طوریكه هنرجو همگام با كلاس خود را آماده نماید.
كیفیت آزمون: اجرای حركت انفرادی و 5 كاتا با قدرت و سرعت منطقی و اجرا در زوایای صحیح كاتاها.
آمادگی جسمانی: قدرت عضلات دست و پا بالا رفته و از نظر تمركز رشد بالایی را پیدا می كند. اصطلاحاً دو فكری را هنرجو می آموزد.
دفاع شخصی: 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن گردن و موی سر.

کمربند قهوه ای

نوع آموزش: چوب
هدف آموزش: اجرای 30 تكنیك انفرادی چوب و 5 كاتا چوب در این رده كمربندی هنرجو توانایی خاصی را در رابطه با فراگیری این سلاح پیدا خواهد نمود.
1-قادر خواهد بود ضربات حمله كننده را از خود دفاع نماید.
2-قادر خواهد بود به شكل صحیح و با سرعت خوبی حمله نماید
3-در این رده ترس هنرجو از مبارزه كاسته خواهد شد.
4-انعطاف خوبی را می تواند به بدن خود بدهد.
مدت آموزش: 4 ماه به شرط فعالیت مثبتی كه هنر جو از خود نشان دهد.
كیفیت آزمون: اجرای صحیح 5 كاتا با سرعت و قدرت لازم و اجرای 30 حركت انفرادی.
آمادگی جسمانی: دراین رده از كمربند كل بدن از آمادگی خوبی برخوردار می شود و همچنین قدرت فكر و بینایی نسبت به اجرای تكنیك در حد مطلوبی افزایش پیدا می كند.
دفاع شخصی: 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن كمر و پا.

کمربند مشکی

وسیله آموزشی: تونفا
هدف آموزشی: اجرای 25 تكنیك انفرادی و 5 كاتای تونفا تك و 5 كاتای تونفا دوبل در این رده كمربند هنرجو چنان تسلطی پیداد خواهد كرد كه در مقابل حملات دفاع و یا بلافاصله حمله نمایند.
مدت آموزش: 3 الی 4 ماه با توجه به حضور فعال هنرجو در كلاس درس.
كیفیت آزمون: اجرای 25 تكنیك انفرادی و 5 كاتای تونفا تك و 5 كاتای تونفا دوبل در سرعت و زمان مطلوب و عكس العمل منطقی و به موقع.
آمادگی جسمانی: انگشتان دست و مچ و كتف همراه با حركات موزون پا و جابجایی بدن در اشكال مختلف و انعطاف بدن در حد مطلوب انجام می گیرد.
دفاع شخصی: 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات چوب توسط سلاح نانچاكو و همچنین بدون سلاح.

کمربند مشکی دان 1

وسیله آموزش: شمشیر
هدف آموزش: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا در این رده كمربند هنرجو قادر خواهد بود وسیله آموزشی را به زیبایی حركت داده و از آن وسیله به خوبی استفاده نماید.
مدت آموزش: 3 الی 4 ماه خواهد بود با توجه به حضور فعال هنرجو در كلاس.
كیفیت آموزش: اجرای تكنیكهای انفرادی و 5 كاتا در سرعت و زمان مطلوب و عكس العمل به موقع و منطقی.
آمادگی جسمانی: انگشتان دست و مچ و كتف همراه با حركات موزون پا و دست و انعطاف بدن در حد مطلوب انجام می گیرد.
دفاع شخصی: 15 عدد دفاع شخصی درمقابل ضربات دست و پا.

کمربند مشکی دان 2

وسیله آموزش: سای
هدف آموزش: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا در این رده هنرجو قادر خواهد بود در مقابل حركات عكس العمل خوبی را داشته و از خود دفاع نماید.
مدت آموزش:3 الی 4 ماه خواهد بود با توجه به حضور فعال هنرجو در كلاس.
كیفیت آزمون: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا درسرعت و زمان مطلوب همراه با انعطاف، عكس العمل سازی به موقع.
آمادگی جسمانی: انگشتان دست و مچ از انعطاف و سرعت بسیار خوبی برخوردار خواهد شد.
دفاع شخصی: 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات شمشیر و مشابه آن.

کمربند مشکی دان 3

وسیله آموزش: كارد
هدف آموزش: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا و دفاع شخصی كارد و پرتاب كادر. هنرجو در این رده از كمربند قادر خواهد بود با انگشتان خود وسایل كوچك را نیز به زیبایی به حركت در آورد.
مدت آموزش: 3 الی 4 ماه با توجه به حضور فعال هنرجو در كلاس.
كیفیت آزمون: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا و دفاع شخصی همراه با سرعت و انعطاف.
آمادگی جسمانی: در این رده قدرت دید و عكس العمل فرد در مقابل ضربات بالا رفته و اعتماد به نفس خوبی پیدا خواهد كرد.
دفاع شخصی: 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات كارد.

کمربند مشکی دان 4

وسیله آموزش: زنجیر
هدف آموزش: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا. در این رده از كمربند هنرجو قادر خواهد بود از هر وسیله متحركی به نحو مطلوبی استفاده نماید.
مدت آموزش: 3 الی4 ماه با توجه به حضور منظم و فعال هنرجو در كلاس درس.
كیفیت آزمون: اجراء صحیح 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا همراه با سرعت لازم.
آمادگی جسمانی: در این رده از كمربند اعضاء بدن ازانعطاف مطلوبی برخوردار خواهد شد و مچ دست و بازوها ازقدرت خوبی برخوردار می شود.
دفاع شخصی: 10 عدد دفاع شخصی در مقابل حركات دوار(زنجیر، طناب،…)

کمربند مشکی دان 5

وسیله آموزش: سانچاكو
هدف آموزش: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا در این رده كمربند هنرجو قادر خواهد بود از وسایل دوار و ثابت به خوبی استفاده نموده و حركات موزونی را به وجود آورد.
مدت آموزش: 3 الی 4 ماه بوده با توجه به حضور فعال هنرجو در كلاس.
كیفیت آزمون: اجرای 10 تكنیك انفرادی و5 كاتا با سرعت و انعطاف خوب و به موقع.
آمادگی جسمانی: كلیه اعضاء بدن از سرعت و قدرت خوبی برخوردار خواهد شد.
دفاع شخصی: 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات چوب، شمشیر، زنجیر،…

کمربند مشکی دان 6

وسیله آموزش: چوب كوتاه
هدف آموزش: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا در این رده كمربند هنرجو قادر خواهد بود با دو دست در مقابل ضربات دوار و ثابت از خود دفاع نماید و حركات موزونی را به وجود آورد.
مدت آموزش: 3 الی 4 ماه بوده با توجه به حضور فعال هنرجو در كلاس.
كیفیت آزمون: اجرای 10 تكنیك انفرادی و5 كاتا با سرعت و انعطاف خوب و به موقع.
آمادگی جسمانی: كلیه اعضاء بدن از سرعت و قدرت خوبی برخوردار خواهد شد و همچنین قدرت تمركز فرد در حد مطلوبی بالا می رود.
دفاع شخصی: 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات چوب، تونفا و شمشیر

کمربند مشکی دان 7

وسیله آموزش: چوب و تونفا – شمشیر و سای
هدف آموزش: اجرای 3 كاتا مبارزه (چوب و تونفا) و اجرای 3 كاتا مبارزه (شمشیر و سای) در این رده كمربند هنرجو قادر خواهد بود در مقابل ضربات به شكل منطقی ا استفاده نموده و توانایی های فكری و فیزیكی خود را به حد مطلوب بالا برساند.
مدت آموزش: 3 الی 4 ماه بوده با توجه به حضور فعال هنرجو در كلاس.
كیفیت آزمون: اجرای 3 كاتا مبارزه (چوب و تونفا) و اجرای 3 كاتا مبارزه (شمشیر و سای) با سرعت و انعطاف خوب و به موقع.
آمادگی جسمانی: در این رده فرد با توجه به توانایی های فیزیكی در حد مطلوبی اعتماد به نفس داشته و قادر خواهد بود مقابل هجوم ها خونسردی خود را حفظ كرده و دفاع نماید.
دفاع شخصی: 15 عدد دفاع شخصی در مقابل در گیریهای خیابانی بدون وسیله

کمربند مشکی دان 8

وسیله آموزش: چوب بلند و دو چوب كوتاه – سانچاكو و چوب
هدف آموزش: اجرای 2 كاتا مبارزه (چوب بلند و دو چوب كوتاه) و اجرای 2 كاتا مبارزه (سانچاكو و چوب) در این رده كمربند هنرجو قادر خواهد بود در مقابل ضربات به شكل منطقی استفاده نموده و توانایی های فكری و فیزیكی خود را به حد مطلوب بالا برساند.
مدت آموزش: 3 الی 4 ماه بوده با توجه به حضور فعال هنرجو در كلاس.
كیفیت آزمون: اجرای 3 كاتا مبارزه (چوب و تونفا) و اجرای 3 كاتا مبارزه (شمشیر و سای) با سرعت بالا و انعطاف پذیری بسیار مطلوب
آمادگی جسمانی: در این رده فرد با توجه به توانایی های فیزیكی در حد مطلوبی اعتماد به نفس داشته و قادر خواهد بود مقابل هجوم ها خونسردی خود را حفظ كرده و دفاع نماید.
دفاع شخصی: 15 عدد دفاع شخصی در در گیریهای خیابانی در مقابل افراد متجاوز كه دارای وسایل مختلف می باشند.

کمربند مشکی دان 9

نوع آموزش: دفاع در مقابل 3 نفر فرد مسلح به (چاقو- چوب-شمشیر)
هدف آموزش: مبارزه با سه نفر فرد مسلح به (چاقو-چوب-شمشیر) که در زمان 2 دقیقه از هر وسیله باید 3 تکنیک متفاوت زده شود
كیفیت آزمون: کلیه حرکات باید در مدت زمان 2 دقیقه انجام گیرد در حالت آهسته و در حالت سرعت کلیه تکنیکها باید مشخص و فنی باشند.

کمربند مشکی دان 10

نوع آموزش: دفاع در مقابل 5 نفر مهاجم و مبارزه توسط تونفا با 2 فرد مسلح به (سانچاکو – دوچوب)
هدف آموزش: مبارزه با پنج نفر مهاجم و از پا انداختن آنها (یا قفل کردن آنها) و همچنین با داشتن سلاح تونفا در دست مبارزه با دو نفر مسلح به (سانچاکو – دوچوب)
كیفیت آزمون: کلیه حرکات باید در مدت زمان 5 دقیقه انجام گیرد در حالت آهسته و در حالت سرعت کلیه تکنیکها باید مشخص و فنی باشند.

تعریف مربی

مربی به شخصی گفته می شود كه در دوره های آموزش مربیگری شركت نموده آزمونهای ( تئوری و عملی) را با موفقیت به پایان رساند و در پایان بتواند بر اساس قوانین و مقررات سازمان تربیت بدنی به اخذ كواهینامه مربیگری نائل آید و از نظر معنوی فردی ساخته شده و دارای تعادل روحی باشد.

شرح وظایف مربی

1- رعایت كلیه مفاد بخشنامه های ارسالی از سوی سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد و هیئتهای مربوطه و سازمان تربیت بدنی.
2- رعایت نمودن دقیق به كلیه موارد فنی و آموزشی سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد دركلاس تدریس.
3- حضور فعال در ساعات تدریس در باشگاههای خود با رعایت قوانین حضور در كلاس.
4- هماهنگ نمودن لباس و وسایل استاندارد سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد در سر كلاس آموزشی.
5- مربی موظف است آموزش دفاع شخصی و سلاحهای سرد را در كلاس جداگانه خارج از كلاسهای دیگر تشكیل و تدریس نماید.
6- مربی موظف است با نماینده تعیین شده در استان همكاری لازم را داشته باشد.
7- مربی موظف است كلیه وسایل آموزشی را از طریق نماینده استان و یا سبك تهیه نماید.
8- مربی موظف است تاریخ آزمون و یا مسابقات كه از طریق سبك یا نماینده مربوطه مطرح می شود را به اطلاع هنرجویان رسانده و آنها را آماده نماید.
9- هرمربی موظف است در صورت تشكیل هر كلاس در هر باشگاه نماینده مربوطه را در جریان گذاشته تا در پرونده وی ثبت گردد.
10- مربـی موظف است درآمـوزش و مسـابقـات بویـژه مبـارزه از وسـایل ایـمنی شامل (كلاه ، نانچاكو ،اسفنجی،…) كه سبك در اختیار نمـاینده قـــرار می دهد استفـاده و در غیر این صورت هر گـونه مسئولیتی به عهده مربی مربوطه می باشد.
11-ارائه گزارش كار و بیلان فعالیت سالیانه بر اساس اطلاعات واقعی و حقیقی طبق فرمهای مخصوص كه از طریق نمایندگان ارسال می شود.
12-حضور در كلاسهـا و جـلسـاتی كه از سوی سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد و یا نمـاینده برگزار می شود.
13-مربی موظف است هر دو هفتـه یكبار با نمـاینده تعین شـده ارتباط بـرقرار كرده و از برنـامه های موجود اطلاع حاصل نماید.

شرایط شركت در كلاس مربیگری درجه 3

1- حداقل سن 20 سال
2- حداقل مدرك دیپلم
3- كمربند مشكی
4- داشتن معرفینامه از هیئت رزمی استان مربوطه
تبصره: اعضاء تیم های ملی و قهرمانان اول تا سوم كشوری در صورت داشتن گواهینامه پایان تحصیلات راهنمایی با مد نظر قرار دادن سایر شرایط می توانند در این دوره ها شركت نمایند.

شرایط شركت در كلاس مربیگری درجه 2

1- حداقل سن 23 سال.
2- حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
3- دارا بودن كمربند مشكی (دان 2)
4- داشتن گواهینامه مربیگری درجه 3 و دو دوره شركت در كلاسهای هماهنگی مربیان
5- داشتن معرفینامه از هیئت رزمی مربوطه مبنی بر همكاری مستمر در امر آموزش
6- ارائه گواهی مبنی بر حداقل 3 سال تجربه و كار مربیگری فعال و كسب 75 امتیاز بر اساس مفاد ماده 13 آئین نامه دوره های مربیگری

شرایط شركت در كلاس مربیگری درجه 1

1- حداقل سن 26 سال.
2- حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
3- دارا بودن كمربند مشكی (دان 3)
4- داشتن گواهینــامه مربیگری درجه 2 و دو دوره شركت در كلاسهای هماهنگی مربیان پس از اخـذ گواهینامه درجه 2
5- داشتن معرفینامه از هیئت رزمی استان مربوطه مبنی بر همكاری مستمر در امـر آمـوزش و تـائید حداقل 3 سال آموزش در مكانهای ورزشی

تعریف نماینده

نماینده به فردی اطلاق می شود كه بتواند از نظر فنی و اداری سبك با سبك ، مربی و دیگر رشتـــه های مختلف ورزشی ارتباط برقرار كرده و با برنامه های مدون و منظم و با هماهنگی سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد بتواند مربیان ، اعضاء و هنر جویان سبك را به رشد فنی و فرهنگی بالایی برساند.

شرح وظایف نماینده

1- نماینده موظف است خود و مربیان تحت پوشش آموزش دفاع شخصی و سلاحهای سرد را با لباس رسمی سبك تدریس نماید.
2- هر نماینده موظف است جلسات ماهیانه ای را با مربیان تــحت پوشش خود به منظور تبــادل نــظر و پیشبرد اهداف سبك تشكیل و نسخه ای از صورتجلسه مربوطه را به دفتر مركزی سبك ارسال نماید.
3- نماینده موظف است به تشكیل یك هیئت در استان خود می باشد و هر هیئت متشكل شده از:
1- نماینده،2- دبیر،3- بازرس،4- مسئول فنی،5- مسئول مسابقات،6- مسئول داوران
4- هر نماینده موظف است تركیب هیئت استان را حداكثر یكماه پس از تشكیل آن به دفتر مركزی ارسال نماید.
تبصره: هر نماینده می بایست هر گونه تغییر در تركیب هیئت استــان را سریعاً به دفتــر مركزی سبــك گزارش نماید.
5- هر نماینده موظف است فهرست كامل مربیان تحت نظر خود را با ذكر مشخصات كامل مربی، باشگاه، ساعت و روز تمرین و یك شماره تلفن و آدرساز مربی به دفتر مركزی ارسال نماید.
6- نماینده می تواند جهت رشد و توسعه آموزش دفاع شخصی و سلاحهای سرد از وسایل تبلیغــاتی مجاز استفاده كرده و فعالیت چشمگیری داشته باشد.
7- هر نماینده باید كلیه وسایل مورد نیاز مربیان و هنرجویان را (لباس، سلاح،فیلم آموزشی،كتاب و …) طبق استاندارد سبك تهیه و در اختیار مربیان و هنرجویان قرار دهد.
8- هر نماینده موظف است حداقل ماهی یكبار با دفتر مركزی سبك تماس داشته تا از برنامه های سبك اطلاع و هماهنگیهای لازم را به عمل آورد.
9- نماینده موظف است مربیان رشته های مختلف ورزشی ارتباط برقرار نموده و در رابــطه با چگونگی آموزش سلاحهای سرد و دفاع شخصی اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهد.
10- نماینده موظف است تاریخهای آزمون و مسابقاتی كه از طرف سبك اعلام می گردد را به كلیه مربیان تحت نظر خود رسانده و هنرجویان را برای مسابقه آماده نماید.
11- نماینده موظف است ضمن هماهنگی با مربیان منطقه نسبت به برگزاری مسابقات و آزمونهای داخلی استان اقدام نماید.
12- نماینده موظف است كلیه برنامه ها و طرحهایی را كه با مربیان خود هماهنگی نموده قبل از اجراء به دفتر مركزی سبك گزارش و بعد از صدور مجوز به مرحله عمل در آورد.
13- هر نماینده تا زمانیكه فعالیت مثبتی در پیشبرد اهداف سبك داشته باشد می تواند در سمت خود باقی بماند.
14- با مشاهده هر گونه تخلف از برنامهای سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد نمایندگی از فرد ساقط و به شخص واجد شرایط دیگری واگذار می شود.

شرح وظایف كمیته آزمون

اهداف:
برگزاری آزمونهای ارتقاء كمربند در چهار چوب قوانین تحت اساتید مجرب با تائیده سبك دفاع شخصی وسلاحهای سرد.
1- اعلام برنامه آزمون جهت درج در تقویم ورزشی سالیانه سبك و ابلاغ آن به استانها.
2- انتخاب مربیان واجد الشرایط با همكاری نمایندگان استانها به عنوان ممتحن در استان.
3- اعزام نماینده سبك جهت آزمون به مركز استانها در زمان برگزاری آزمون
4- تهیه و ابلاغ موارد آزمون تصویب شده از طرف كمیته فنی.
5- تهیه مدارك، هزینه ها ی شركت در آزمون و كنترل بر واریز مبالغ لازم به حساب سبك.
6- اخذ و كنترل مدارك شركت كنندگان در آزمون.
7- صدور گواهینامه كمربند قبول شدگان در آزمون.
8- بررسی و ارائه آمار قبول شدگان و مردودین به تفكیك هر استان برای دوره آزمون.
9- ارائه گزارش عملكرد به سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد.
10- ارتباط و همكاری صمیمانه با تمام اعضاء كادر اجرائی سبك .

نحوه برگزاری آزمون
1- شرایط برگزاری آزمون
2- مدت زمان آزمون كمربند زرد تا مشكی دان 10
3- مبلغ حق آزمون كمربند زرد تا مشكی دان 10
4- اعلام نتایج و صدور احكام
5- حق الزحمه اعضاء كمیته آزمون

شرایط شركت در آزمون
1- داشتن اصل كارت بیمه ورزشی الزامی است.
2- همراه داشتن معرفینامه از مربی جهت شركت در آزمون استانی.
3- بهمراه داشتن 2 قطعه عكس پشت نویس شده.
4- داشتن یك برگ كپی شناسنامه.
5- داشتن اصل كارت گواهینامه كمربند قبلی و كپی آن در هر نوبت الزامی است.
6- كسانیكه گواهینامه كمربند هر دوره از آزمون را دریافت ننمایند مجاز به شركت در آزمون دوره بعد نمی باشند.

شرایط برگزاری آزمون

1- برگزاری آزمون زرد و سبز به عهده مربی یا نماینده می باشد.
2- برگزاری آزمونهای قرمز ، قهوهــای و مشكی در صورت حد نصاب در آن استان ( با حضور نمــاینده سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد) در غیر این صورت نمـایندگان متقـاضیان را جـهت شـركت در آزمونهای سراسری معرفی می نماید و برگزاری آزمونهـای مشكی دان 1 به بالا فقط تـوسط سبك و به صورت سراسری انجام می گیرد.
3- نماینده هر استان می تواند مطابق با زمانبندی سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد آزمون ارتقاء كمربند را برگزار نماید.
4- آزمونها در استانها سالی 4 بار، طبق هماهنگی لازم با سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد برگزار میگردد.
5- آزمون رده استانی( قرمز، قهو ای، مشكی) طبق تاریخهای مشخص شده از سوی سبك دفاع شخصی و سـلاحهــای سرد در استـانها بـرگزار می گـردد10 روز قبــل از بـرگزاری آزمـون، ممتـحن از سـوی سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد به استان مربوطه معرفی می گردد.
6- آزمون ارتقاء كمربند(قرمز، قهوه ای) در هر استان می بایست زیر نظر مربیان مشكی دان 1 صورت پذیرد. در صورت نداشتن مربی مشكی دان 1 در استان، استان زیربط موظف است تا مراتب را به سبك اعلام و یك نفر نماینده آزمون فوق اعزام دارد.
7- اگر استانی فاقد مربی مشكی دان 1 باشد در صورت صلاحدید سبك می توان از 3 نفر مربی كمربند
8- مشكی جهت آزمون قرمز و قهوه ای استفاده نماید.
9- در خواست آزمون( قرمز، قهوه ای، مشكی) طبق تاریخهای هماهنگ شده با سبك می بایست از طرف استانها و با معرفی ممتحن به سبك ارسال گردد.ضمناً یك نفر نماینده از سبك جهت آزمون معرفی می گردد.
10- در آزمونهای(زرد، سبز)كه در استـانها بصورت سراسری برگزار می شـود نمـاینده سبك در استـان مربوطه موظف است هزینه های آزمون و حكم كمربند را یكجا دریافت نمـایـد تـا سـریع نـسبـت به صدور احكام اقدام نمایند( افرادی كه در آزمون مردود می شود هزینه آزمون از مبلغ دریافتی فرد كسر و مبلغ حكم گرفته شده به فرد عودت داده می شود.)
11- چنـانچه استانی برخوردار از 30 نفر هنـرجوی ( قـرمز به قهوه ای و به مشـكی ) باشنـد می تواننـد یكماه قبل در خواست آزمون خود را به سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد ارسال نمایند.
12- در مورد آزمون قرمز به قهوه ای و قهوه ای به مشكی، برگه های آزمون باید بدون لاك گرفتگی و یا خط خوردگی به سبك عودت داده شود و در صورت وجود این مشكل مردود خواهد شد.
13 امضاء نماینده اعزامی از سبگ به استان در تائید آزمون الزامی است و در غیر این صورت مــورد تائید سبك نبوده و مردود تلقی می شود.
14- نتایج باید در فرم مخصوص آزمون كه توسط سبك در اختیار استانها قرار داده شده ثبت و سپس بـه امضـاء افراد سبك آزمون رسیده و سرانجام با تائید نماینده از طرف استان به سبك ارسال شود.
15-كلیه مخارج ممتحن اعم از ایاب و ذهاب، حق الزحمه و اسكان به عهده نمایند سبك استان مربوطه می باشد.
16-اعضاء برگزار كننده آزمون موظف به برقراری نظم و حسن اجرای آزمون و نماینده اعزامی سبك ناظر به آزمون می باشد.
17-نماینده سبك در استانهـا موظفند هنرجویان متقـاضی جهت شركت در آزمونهای ارتقاء كمربنـد مشكی دان 1 به بالا را ثبت نام و به آزمونهای سراسری سبك اعزام نماید.
18-اسامی و مدارك مورد نیاز شركت كنندگان در آزمون سراسری حداقل 5 روز قبل از برگزاری به سبك ارسال شود.

مقررات صدور گواهینامه

1- نماینده فرم گواهینامه زرد و سبز از سوی سبك تهیه و در اختیار مربیان استــان قــرار می گیرد تا مقدمات صدور گواهینامه توسط مربی صورت پذیرد.
2- مربیان ونمایندگان هر استان مجاز به صدور گواهینامه های زرد و سبز مربوطه به حوزه فعالیت خود می باشند.
3-مربیــان هر استـان مجاز به صدور استفاده از هیچ یك از گواهینامه های مربوطه به استانهای دیگر نمی باشند در غیر این صورت به عنوان عمل غیر قانونی محسوب و موجب پیگیری می باشند.
4- كلیه گواهینامه های صادره توسط مربیان و نمایندگان(زرد، سبز) میبایست دارای مشخصات زیر باشند.
1-4- مشخصات شناسنامه آزمون دهنده.
2-4- عكس آزمون دهنده ممهور به مهر مربی و یا باشگاه مربوطه.
3-4- مهر و امضاء مسئول آموزش(مربی مربوطه)
4-4- مهر و امضاء مسئول سبك.
5-كلیه گواهینامه های صادره به شرح بند 4 در صورت انتقال هنرجو به استانهای دیگر دارای اعتبار می باشند.
6-هزینه های دریافتی باید طبق جداول اعلام شده انجام گرفته و مربیان و نمایندگان نباید هیچگونه وجه اضافی از هنر جو در یافت نمایند.
7- روسای هیئت محترم همگانی استانهای كشور در صورتیكه در آن استان مناطقی به عنوان محروم از سوی مراجع ذیصلاح كشور اعلام گردیده مجاز می باشند حداكثر تا 30% به عنوان تخفیف ویژه مناطق محروم از هزینه ها كسر و موضوع را كتباً به مربیان آن منطقه ابلاغ نمایند.

توضیحات:
الف: بند 1و2 توسط مربیان باشگاه و مكانهای آموزشی دریافت می گردد.
ب: بند 3 لغایت 6 توسط سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد فدراسیون انجام و وجه توسط سبك دریافت می گردد.
ج: بند 7 لغایت بند 13 توسط سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد و فدراسیون دریافت می گردد.
استاژ: حق التریس مدرسین كلاسهای عملی استاژ طبق تعرفه سازمان تربیت بدنی و فدراسیون دریافت خواهد گردید.
ملاحضات: با توجه به اینكه مبلغ حق آزمون و صدور حكم كمربند قرمز به بالا متعلق به سبك می باشد می بایست مبلغ یكجا دریافت و تحویل سبك شود.
علاوه بر مبلغ ذكر شده نماینده استان مجاز است در برگزاری استاژها یا آزمونهای استانی30% بیشتر جهت صرف در هزینه های موجود دریافت نماید.

اعلام نتایج و صدور احكام

1- مبالغ و مدارك صدور احكام همزمان با ثبت نام متقاضیان دریافت می گردد.
2- نتایج در پایان هر آزمون اعلام می گردد.
3- صدور حكم زرد و سبز با معرفی مربی صادر می گردد.
4- صدور حكم قرمز به بالا را تنها با تائید سبك انجام می پذیرد.
5- داوطلبانی كه برای دریافت درجه كمربند در آزمون شركت می نمایند در صورت مردود شدن نیازی به محدودیت زمان(سپری شدن زمان) برای آزمون مجدد ندارند و می توانند در آزمون بعدی همان استان یا آزمون سراسری شركت نمایند.

حق الزحمه اعضاء كمیته آزمون

حق الزحمه اعضاء كمیته آزمون(حداقل 8 ساعت و حداكثر 16 ساعت) بشرح زیر می باشد:
1- عضو كمیته آزمون با دارا بودن كمربند مشكی دان 1 مطلبق با حق الزحمه مدرسین مربیگری درجه 3 با مدرك لیسانس.
2- عضو كمیته آزمون با دارا بودن كمربند مشكی دان 2 مطابق با حق الزحمه ساعتی مدرسین درجه 2 مدرك فوق لیسانس.
3- عضو كمیته آزمون با دارا بودن كمربند مشكی دان 3 مطابق با حق الزحمه ساعتی مدرسین مربیگری درجه 1 با مدرك فوق لیسانس.
4- عضو كمیته آزمون با دارا بودن كمربند مشكی دان 4 مطابق با حق الزحمه ساعتی مدرسین مربیگری درجه بین المللی با مدرك فوق لیسانس.

نحوه آزمون كمربند سفید تا مشكی دان 10

كمربند سفید به زرد: اجرای 60 تكنیك انفرادی نانچاكو در زمان زیر 2 دقیقه- اجرای 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن مچ دست.
كمربند زرد به سبز: اجرای 5 كاتا نانچاكو تك- 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن یقه.
كمربند سبز به قرمز:اجرای 5 كاتا نانچاكو دوبل- 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن گردن و موی سر.
كمربند قرمز به قهو ه ای: اجرای 30 تكنیك انفرادی و 5 كاتا چوب- 15 عدد دفاع شخصی در مورد گرفتن كمر و پا.
كمربند قهوه ای به مشكی: اجرای 25 تكنیك انفرادی تونفا و 5 كاتا تونفا تك و 5 كاتا تونفا دوبل - 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات چوب توسط نانچاكو و همچنین بدون سلاح.
كمریند مشكی به مشكی دان 1: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا شمشیر- 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات دست و پا.
كمربند مشكی دان1 به دان 2 : اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا سای- 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات شمشیر و مشابه آن.
كمربند مشكی دان 2 به دان 3: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا كارد - 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات كارد.
كمربند مشكی دان3 به دان4: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا زنجیر- 15 عدد دفاع شخص در مورد حركات دوار(زنجیر، ظناب،…)
كمربند مشكی دان4 به دان5: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا سانچاكو- 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات چوب،شمشیر، زنجیر، …
كمربند مشكی دان5 به دان6: اجرای 10 تكنیك انفرادی و 5 كاتا چوب كوتاه- 15 عدد دفاع شخصی در مقابل ضربات چوب ، تونفا و شمشیر
كمربند مشكی دان6 به دان7: اجرای 3 كاتا مبارزه (چوب و تونفا) و اجرای 3 كاتا مبارزه (شمشیر و سای) - 15 عدد دفاع شخصی در مقابل درگیریهای خیابانی بدون وسیله
كمربند مشكی دان7 به دان8: اجرای 2 كاتا مبارزه (چوب بلند و دو چوب كوتاه) و اجرای 2 كاتا مبارزه (سانچاكو و چوب) -15 عدد دفاع شخصی در در گیریهای خیابانی در مقابل افراد متجاوز كه دارای وسایل مختلف می باشند.
كمربند مشكی دان8 به دان9: دفاع در مقابل 3 نفر فرد مسلح به (چاقو- چوب-شمشیر) و مبارزه با سه نفر فرد مسلح به (چاقو-چوب-شمشیر) که در زمان 2 دقیقه از هر وسیله باید 3 تکنیک متفاوت زده شود
در حالت آهسته و در حالت سرعت کلیه تکنیکها باید مشخص و فنی باشند
كمربند مشكی دان9 به دان10: مبارزه با پنج نفر مهاجم و از پا انداختن آنها (یا قفل کردن آنها) و همچنین با داشتن سلاح تونفا در دست مبارزه با دو نفر مسلح به (سانچاکو – دوچوب) ، کلیه حرکات باید در مدت زمان 5 دقیقه انجام گیرد در حالت آهسته و در حالت سرعت کلیه تکنیکها باید مشخص و فنی باشند.

شرح وظایف كمیته داوران

اهداف: بالا بردن سطح كمی و كیفی داوران بر اساس آخرین قوانین كمیته داوران بمنظور قضاوت عادلانه در مسابقات.
وظایف
1- اخذ آخرین قوانین و اطلاعات و اخبار از منابع ذیصلاح و انتشار در بین داوران كشور.
2- انتخـاب و معرفـی داوران مـورد نظر در هر مسـابقه و هـمكاری لازم در امـر بـرگـزاری مسـابقات سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد.
3- نظارت و ارزیابی عملكرد در كلیه مسابقات.
4- برگزرای دوره های هماهنگی سالیانه.
5- برگزاری جلسات هماهنگی سالیانه.
6- تشكیل پرونده برای كلیه داوران.
7- معرفی داوران واجد الشرایط جهت شركت در كلاس ارتقاء داخلی.
8- انتخاب و معرفی داوران واجد الشرایط.
9- ارائه گزارش عملكرد به رئیس سبك.
10- ارتباط و همكاری با سایر قسمتهای سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد.
11- انجام سایر امور محوله از طرف مسئول سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد.
12- اعزام مدرس داوری به استانها.

شرایط عمومی شركت در كلاس داوری

1- متدین به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی كشور.
2- دارا بودن سلامت جسمانی و تناسب اندام به تائید فدراسیون پزشكی یا بهداری استان.
3- دارا بودن دیپلم متوسطه.
4- دارا بودن پایان خدمت یا معافیت (آقایان).
5- آشنا بودن به رشته ورزشی سبك دفاع شخصی و سلاحهای سرد.

شرایط اختصاصی جهت شركت در دوره داوری درجه 3

1- ارائه اصل و فتوكپی گواهینامه كمربند قهوه ای
2-ارائه معرفی نامه از هیئت مربوطه.
3- فتوكپی شناسنامه یك برگ.
4- سه قطعه عكس 4*3 .
5- دارا بودن حداقل 20 سال سن برای آقایان- 18 سال برای خانمها.
6- پرداخت هزینه شركت در دوره.
7- افرادی كه فاقد دیپلم می باشند در صورتی می توانند در كلاس شركت كنند كه دارای حكم قهرمانی كشور یا حكم كمربند مشكی دان 2 با گواهی 3 سال سابقه آموزشی مورد تائید مربی و هیئت مربوطه باشند.

شرایط اختصاصی جهت شركت در دوره داوری درجه2

1- ارائه اصل و كپی گواهینامه كمربند مشكی دان 1.
2- ارائه معرفینامه از هیئت همگانی استان مربوطه.
3- یك برگ فتوكپی شناسنامه.
4- سه قطعه عكس 4*3 .
5- دارا بودن حداقل 23 سال سن.
6- ارائه گواهینامه شركت در دو دوره داوری مسابقات استانی و یكدوره مسابقات كشوری از هیئت و سبك دفاع شخصی وسلاحهای سرد.
7- ارائه گواهینامه داوری درجه 3 جهت تائید داوران برای شركت در دوره درجه 2.
8- پرداخت هزینه شركت در دوره.

شرایط اختصاصی جهت شركت در دوره داوری درجه 1

1- ارائه اصل و كپی گواهینامه كمربند مشكی دان 2.
2- ارائه معرفینامه از هیئت مربوطه.
3- فتوكپی شناسنامه یك برگ.
4- سه قطعه عكس 4*3 .
5- دارا بودن حداقل 26 سال سن.
6- پرداخت هزینه شركت در دوره.
7- ارائه گواهینامه شركت در سه دوره داوری استانی و دو دوره داوری كشوری از هیئت و سبك.
8- ارائه گواهینامه داوری درجه 2 جهت تائید كمیته داوران برای شركت در دوره درجه1.

شرایط دریافت گواهینامه داوری ممتاز داخلی

1- ارائه اصل و كپی گواهینامه داوری درجه 1.
2- سابق قضاوت حداقل در دوره مسابقات استانی و شش دوره مسابقات كشوری( مجموعاً 16 دوره).
3- دارا بودن گواهینامه كمربند مشكی دان 3.
4- پرداخت هزینه شركت در دروه.