از مرورگر بسیار قدیمی برای مشاهده این سایت استفاده میکنید. این سایت از آخرین تکنولوژی های وب استفاده میکند. لطفا مرورگر خود را به آخرین نسخه بروزرسانی کنید.

تلفن: ۳۳۰۳۱۲۲۸-۰۲۱
دورنگار: ۳۳۷۱۲۲۳۳-۰۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۴۴۶۴۰
تلفن: ۳۳۰۳۱۲۲۸-۰۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۴۴۶۴۰
دورنگار: ۳۳۷۱۲۲۳۳-۰۲۱
فدراسیون جهانی دفاع شخصی، سلاح های سرد و بادیگارد

اساسنامه

شعار

بِسـمِ اٌللهِ اٌلـرَّحْمنِ اٌلـرَّحیـمِ
اَللّهُمَّ اجْعَلْني مِنْ اَنصْارِهِ وَاَعْوانِهِ،وَالـذّآبّينَ عَنْـهُ،وَاْلمُسارِعيـنَ اِلَيْـهِ فـي قَضآءِ حَوآئِجِهِ، وَاْلمُمْتَثِلينَ لِاَوامِرِهِ،وَاْلمُحامينَ عَنْهُ وَالسّابِقينَ اِلي اِرادَتِهِ وَاْلمُسْتَشْهَدينَ بَيْنَ يَدَيْهِ،اَللّهمَّ اِنْ حالَ بَيْني وَبَيْـنَهُ اْلـمَوْتُ الَّـذي جَعَلْتَهُ عَلي عِبادِكَ حَتْمـاً مَقْضِيّـاً،فَـاَخْرِجْني مِنْ قَبْري مُؤْتَزِرًاكَفَني،شاهِراً سَيْفي،مُجَرِّداً قَناتي،مُلَبِّياً دَعْوَةَ الدّاعي في اِلْحاضِرِ وَالْبادي.

بار خدایا قرارده مرا از یاران و یاورانش و از دفاع كنندگانش و از شتابندگانبسویش در بر آوردن نیازهایش و از اطاعت كنندگان دستوراتش و از حمایت كنندگانـش و از سبقـت گیرنـدگان بر انجـام خواستـه اش و از كشته شدگان پیشاپیشش. بار خدایـا هرگاه مـانع شود میان من و میان او مرگی كه قـرار دادی آن را بـر بندگانت سرنوشت حتمی ، پس بیرون آور از گورم در حالیكه كفن به تن دارم، بركشیده شمـشیرم برهنـه نیزه ام اجابت كنـان دعوت ، دعوت كننده را در شهر و بادیه.

شرح وظایف

رئیس سبك

1ـ نظارت بر عملكرد معاونین
2ـ حضور در جلسات هیئت رئیسه سبك
3ـ امضاء و تأئید احكام و انتصاب ها
4ـ تأئید عملكرد مالی
5ـ نظارت بر امور سبك
6ـ ارائه آخرین روشها و تغییرات مورد نیاز
7ـ حضور در آموزش مربیان و داوران
8ـ تأئید برنامه های سالانه سبك
9ـ نظارت بر حسن انجام كار بخشهای مختلف
10ـ تأئید برنامه های پیشنهادهای معاونت ها
11ـ تأئید مدارك هنرجویان
12ـ سركشی ادواری به نمایندگی ها
13ـ اعلام زمان جلسات ادواری و موردی
14ـ تأئید ، عزل و نصب نمایندگی ها
15ـ تأئید ، عزل و نصب اعضای هیئت رئیسه سبك
16ـ تأئید ، عزل و نصب اعضاء كمیته داوران و …..

قائم مقام

1ـ انجام امور در غیاب رئیس سبك
2ـ هماهنگی جلسات و حضور در آنها
3ـ رسیدگی به امور معاونت بانوان
4ـ حضور در جلسات هیئت رئیسه ، تهیه و تنظیم صورتجلسه و اعلام به معاونت ها
5ـ مشاوره و ارائه طریق به اعضاء ، هنرجویان و سعی در حل مشكلات ایشان در حد وظایف
6ـ ایجاد فضاهای آموزشی
7ـ تهیه و هماهنگی برای ساخت تجهیزات و وسایل مورد نیاز سبك
8ـ فراهم آوردن مقدمات برگزاری مسابقات ، امتحانات و مراسم طبق تقویم ورزشی سالانه
9ـ تهیه امكانات مورد نیاز سایر معاونت ها
10ـ ارائه گزارش مالی و اداری به هیئت رئیسه
11ـ تعیین محل مورد نیاز معاونت ها
12ـ تشكیل امور مالی سبك
13ـ تأمین پرسنل مورد نیاز معاونت ها
14ـ تهیه دعوت نامه ها
15ـ تهیه و تأمین اقلام مورد نیاز استانها ، باشگاهها و هنرجویان

معاون اداری مالی

1ـ دریافتها و پرداختها
2ـ تعیین میزان شهریه
3ـ تأمین اعتبار
4ـ تهیه نامه بودجه سالانه
5ـ جذب افراد مورد نیاز
6ـ تهیه احكام
7ـ افتتاح حساب های بانكی
8ـ ارائه گزارش های مالی
9ـ صدور كارت شناسایی اعضاء و هنرجویان

معاون امور نمایندگی ها

1ـ تعیین استانها و شهرستانها برای ایجاد نمایندگی
2ـ تشخیص صلاحیت افراد برای اعطاء نمایندگی
3ـ معرفی افراد برای دریافت نمایندگی
4ـ آئین نامه های اجرایی
5ـ تعیین درجات و مراحل
6ـ دانش مورد نیاز برای هر مرحله
7ـ زمان بندی مدت آموزش برای هر مرحله
8ـ برنامه مسابقات سالانه
9ـ برنامه استاژ سالانه
10ـ برنامه سالانه گردهمایی اعضاء
11ـ برنامه سالانه گردهمایی اساتید
12ـ برنامه آموزش مدون برای یكسان سازی و استاندارد كردن آموزش در تمامی مراكز تحت پوشش
13ـ برنامه سالانه آموزش داوری
14ـ برنامه سالانه آموزش مربیگری
15ـ آئین نامه مسابقات
16ـ آئین نامه اعطاء نمایندگی
17ـ آئین نامه انضباطی
18ـ سوگندنامه
19ـ آئین نامه آداب حضور در محل تمرین و احترامات
20ـ مشخص كردن رده اعضاء با تعیین مشخصه ای مثلاً كمربند ، خط و….
21ـ جمع آوری اطلاعات كلیه اعضاء در تمامی مراكز
22ـ تعیین شعار برای سبك

معاون فنی و آموزشی

1ـ تهیه برنامه آموزش هماهنگ
2ـ تهیه برنامه آموزش سالانه مربیگری
3ـ تهیه برنامه امتحانات
4ـ تهیه برنامه آموزش سالانه داوری
5ـ تهیه و تدوین آئین نامه آموزشی
6ـ تهیه و تدوین آئین نامه درجات و تعیین دانش مورد نیاز برای هر درجه
7ـ تهیه مطالب آموزشی (نوار ، كتاب ، جزوه و مطلب برای درج در نشریات)
8ـ تهیه و تدوین اطلاعات در مورد آخرین تغییرات در روشهای آموزشی
9ـ تهیه و تدوین آئین نامه برگزاری مسابقات
10ـ پاراف احكام قبل از تأئید رئیس سبك
11ـ تهیه برنامه های آموزشی مقطعی و ویژه
12ـ ایجاد اكیپ های نمایش
13ـ تدوین روشهای ساخت تجهیزات مورد نیاز سبك
14ـ تهیه برنامه های آموزشی فرهنگی
15ـ انجام امتحانات تعیین درجه طبق تقویم ورزشی
16ـ تهیه بـرنامه آموزشی كلاسی بـرای بـاشـگاه مـركزی ، استـانها و كـشور بـه منظور ایجاد هماهنگی در رویه آموزشی
17ـ نظارت برحسن انجام برنامه های پیشنهاد شده برای كلاسها
18ـ تأئید صلاحیت كاندیدای نمایندگی استانها و كشورها

معاون پشتیبانی

1ـ تدارك مسابقات
2ـ تدارك مراسم
3ـ تدارك اردوی آموزشی
4ـ هماهنگی در ایجاد فضاهای آموزشی در نمایندگی ها
5ـ تماس مستمر و پیگیری امور و نیازهای نمایندگی ها
6ـ جمع آوری اطلاعات اعضاء و هنرجویان در نمایندگی ها
7ـ حضور در جلسات هیئت رئیسه
8ـ تعیین بودجه مورد نیاز نمایندگی ها
9ـ هماهنگی برنامه بازدید از نمایندگی ها با هماهنگی دفتر سبك

معاونت امور بانوان

1ـ تعیین آمار ثبت نام هنرجویان
2ـ تعیین مربیان كلاسها
3ـ تهیه احكام بانوان
4ـ نظارت بر امور برگزاری كلاسها
5ـ هماهنگی با قائم مقام سبك
6ـ حضور در جلسات هیئت رئیسه
7ـ ارائه گزارش از وضعیت ورزشی و آموزشی بانوان به قائم مقام سبك
8ـ نظارت بر حسن انجام برنامه های آموزشی غیر ورزشی و فرهنگی بخش بانوان

مدیر دفتر سبك

1ـ تعیین و اعلام جلسات هیئت رئیسه
2ـ حضور در جلسات هیئت رئیسه ، تهیه صورتجلسات و ابلاغ به اعضاء هیئت رئیسه
3ـ تعیین برنامه ملاقات ها ، بازدیدها با هماهنگی معاونین سبك
4ـ جمع آوری اطلاعات اعضاء ، هنرجویان ، استانها و رایانه ای كردن آنها

مدیر روابط عمومی

1ـ ارائه عملكرد سبك در رسانه ها و جراید
2ـ تبلیغ در راستای توسعه سبك از راههای مقتضی
3ـ جمع آوری مطالب خبری ، فنی و آموزشی و مكتوب و منشر كردن آنها
4ـ برگزاری مراسم ، تهیه و ارسال دعوتنامه ها
5ـ دریافت تبلیغ به منظور تأمین بودجه سبك در محوطه برگزاری مسابقات
6ـ فراهم آوردن زمینه و فرصت های مصاحبه رئیس سبك با رسانه ها و جراید
7ـ ارائه بازتابهای عملكرد سبك و نظارت عموم به هیئت رئیسه سبك

تعاریف

رئیس سبك:
آقای كه تدارك ایجاد سبك را از سال آغاز و در تاریخ به ثبت رسانید
اســاتـید:
فردی است كه آموزش ها تا حد عالی را طی كرده و موفق به دریافت گواهینامه مربوطه از سوی سازمان تربیت بدنی می گردد.
نمـاینده:
به فردی اطلاق می گردد كه از سوی مسئول سبك ابلاغ داشته و گسترش رشته را در استان به طبق شرح وظایف به عهده داشته باشد.
مـربـی:
مربـی به شخـصی گفتـه می شـود كه در دوره هـای آموزش مربیـگری شـركت نموده و آزمونهای (تئوری و عملی) را با موفقیت به پایان رساند و در پایان بتواند بر اساس قوانین و مقررات سـازمـان تربیت بدنی به اخذ گواهینامه مربیگری نائل آید و از نظر معنوی فردی ساخته شده و دارای تعادل روحی باشد.
عضو هیئت رئیسه:
به اعضاء هیئت رئیسه سبك اطلاق می شود كه بنا به حكم صادره شرح وظایف مشخص دارند
عضو:
به اعضای حوزه مدیریت سبك اطلاق می شود كه بنا به حكم صادره شرح وظایف مشخص دارند.
هنرجو:
به فردی اطلاق می شود كه برای یادگیری دوره های آموزشی سبك ، ثبت نام و طبق ضوابط به آموزش اشتغال می یابد.

مشاهده چارت سازمانی